Rezervoari za vodu

Vertikalni nadzemni rezervoari za vodu imaju veliku primenu u poljoprivredi, domaćinstvu, za sakupljanje kišnice, maloj privredi i industriji. plasticni-rezervoari-za-voduPreporučujemo da se naš vertiklani plastični rezervoar koristi kao rezervoar za vodu. Mnogo je lakše skladištiti vodu u rezervoaru za vodu nego zidati betonski bazen za vodu. Uz dodatak za filtriranje i prečišćavanje vode može da se koristi kao rezervoar za sakupljanje kišnice.

Prednosti rezervoara za vodu

Osobine našeg rezervoara za vodu daju mu prednost nad bilo kojim drugim materijalom. Rezervoari za vodu su:

- otporni na UV zračenje tako da mogu biti na otvorenom prostoru

- postojani su na temperaturi od -30°C do +60°C

- dugotrajni, sigurno će duže trajati od betonskih rezervoara za vodu.

- odmah su upotrebljivi, dok za ostale je potrebno vreme kako bi se aktivirali.

- lako se održavaju, mogu se premeštati jer su lagani.

Rezervoari za vodu - sakupljanje kišnice

rezervoar-za-sakupljanje-kisniceNaši rezervoari za vodu su pogodni kao rezervoari za skupljanje kišnice. U predelima gde ima poteškoća sa snabdevanjem vodom gde ima nedostatak dovoljne količine pitke vode, preporučujemo da koristite rezervoare za sakupljanje kišnice. Pored velikog rezervoara za vodu, odnosno kišnicu, potreban je i manji rezervoar sa aktivnim ugljem koji služi kao filter, odnosno za prečišćavanje sakupljene kišnice koja bi mogla da se koristi kao pitka voda.

Na vama je da izaberete zapreminu rezervoara u koji ćete skladištiti kišnicu, nakon što izvršite njeno sakupljanje i prečišćavanje da bi mogla biti upotrebljiva kao voda za piće.

 

Dimenzije i zapremine vertikalnog nadzemnog rezervoara za vodu od PEHD

dimenzije rezrvoar za vodu

Zapremina u litrima

Prečnik ØD (mm)

Visina H (mm)

250 600 900
500 800 1000
1000 1000 1270
1500 1200 1330
2000 1300 1510
2500 1400 1650
3000 1600 1500
4000 1600 2000
5000 1600 2500
5000 2000 1600
6000 1600 3000
7000 2000 2230
8000 2000 2550
10000 2000 3190