Rezervoari i kace

Proizvodnjom plastičnih proizvoda ekstruzijom, odnosno glavnih proizvoda, plastične rezervoare i kace, uspešno se bavimo već deset godina, od 2002. godine. Osim desetogodišnjeg samostalnog rada u proizvodnji rezervoara i kaca, imamo i iskutvo stečeno u "Krušik - plastici" preko dvdeset godina rada. Koristeći osobine PP i PEHD proizvodimo plastične kace i plastične rezervoare koji su danas postali nezamenjivi u svakdnevnom životu u domaćinstvu. Njihova primena je neograničena i koriste se kao rezervoari za vodu bilo da je u pitanju tehnička voda ili pijaća voda. U naše plastične kace odlažu se zrnaste i praškaste materije, sve vrste hemikalija. Koriste se kao kace za kominu jer su lakše od drvenih i postojanije, danas drvene kace za kominu više niko i ne pravi, koriste se za kao kace za kiseli kupus i fermentaciju voća i povrća. U industriji i privredi naši horizontalni rezervoari se koriste kao cisterne za vodu, naftu, gorivo. Razvili smo posebno tehnlogiju za prečišćavanje otpadnih voda.

Proizvodni program:

varenje-panic- Proizvodnja kaca i rezervoara od PEHD-a zapremine od 250 l do 5000 l

- Izada polietilenskih i polipropilenskih kada za galvanizaciju

- Izrada fazonskih elemenata i kompenzatora za ventilaciju

- Izrada ŠAHT-i za kanalizaciju

- Uslužno varenje cevi za vodu i kanalizaciju

- Oblaganje betonskih bazena za vodu i na kiselo otporne materije

Materijali i osobine:

polietilen-visoke-gustineHDPE (polietilen visoke gustine) je materijal koji se koristi u proizvodnji naših rezervoara i kaca. Nalazi se na pozitivnoj listi materijala Evropske unije za ovu primenu. Svi naši proizvodi su atestirani i ekološki ispravni. HDPE tip PE 100 omogućava da naše proizvode plastične rezervoare i plastične kace karakterišu:
- izuzetna mehanička svojstva,
- otpornost na UV zrake i agresivne materije,
- radno temperaturno područje primene od -40°C do +60°C kao i
- mogucnost izrade naših proizvoda u raznim bojama po želji kupca.