Kace za vodu

Plastične kace se često koriste kao kace za vodu. kace-za-voduPogodne su jer se mogu na njih stavljati razni priključci i slavine. Mogu imati i poklopac. Neke od najvažnijih osobina vertikalnih otvorenih plastičnih rezervoara - kace omogućavaju da se koriste kao kace za vodu jer su:

- otporni su na UV zračenje tako da mogu biti na otvorenom prostoru

- postojani su na temperaturi od -30°C do +60°C

- lake su i pogodne za manipulaciju i premeštanje

- ne menjaju ukus i svojstva materije koja je u njima skladištena

- lako se održavaju što im omogućava višestruku namenu

- lako se održavaju, koriste ih kao rezervoari za vodu, mogu se postaviti na nosače i služiti kao cisterne za vodu,

kace-za-vodu- lako se montiraju na prikolice kamiona, traktora.

Osim što se koriste kao kace za vodu, našli su upotrebu i kao kace za kominu, čuvanje zrnastih i praškastih materija.

U zimskom periodu možete da ih koristite kao kace za kupus.

Mogu se koristiti kao tabarke, pogledajte u kace za kominu kako se mogu koristiti umesto metalnih tabarki, donesite staru tabarku i mi ćemo je zameniti novom, premnećemo vaš aparat za destilaciju u našu kacu.

Na slici je prikacana kaca za vodu sa nivokazom, praktično ova kaca se koristi kao rezervoar za vodu.

 

 

Dimenzije i zapremine kaca za vodu od PEHD

Post Pic

ZAPREMINA
B(lit)
PREČNIK
D(mm)
VISINA
H(mm)
500 800 1000
1000 1000 1270
1500 1200 1330
2000 1300 1500
2500 1400 1650
3000 1600 1500
4000 1600 1500
5000 2000 1600

 

Plastične kace za vodu po želji kupca možemo raditi u svim zapreminama i dimenzijama