Kace za voće

kace od plastike se često koriste kao kace za voće. Neke od najvažnijih osobina vertikalnih otvorenih plastičnih rezervoara - kace omogućavaju da se koriste kao kace za fermentaciju voća jer su:kace za voce

- otporni su na UV zračenje tako da mogu biti na otvorenom prostoru

- postojani su na temperaturi od -30°C do +60°C

- otporne su na UV zračenje tako da mogu biti na otvorenom prostoru

- lake su i pogodne za manipulaciju i premeštanje

- ne menjaju ukus i svojstva materije koja je u njima skladištena

- lako se održavaju što im omogućava višestruku namenu

- lako se održavaju, koriste ih kao rezervoari za vodu, lako se montiraju na prikolice kamiona, traktora. Osim što se koriste kao kace za voće, našli su upotrebu i kao kace za kominu, čuvanje zrnastih i praškastih materija.

Dimenzije i zapremine kaca za vodu od PEHD

Post Pic

ZAPREMINA
B(lit)
PREČNIK
D(mm)
VISINA
H(mm)
500 800 1000
1000 1000 1270
1500 1200 1330
2000 1300 1500
2500 1400 1650
3000 1600 1500
4000 1600 1500
5000 2000 1600

 

Plastične kace za voće po želji kupca možemo raditi u svim zapreminama i dimenzijama