Kace za kupus

PLastične kace se često koriste kao kace za kupus. Kace za kupus imaju ugrađenu slavunu za pretakanje rasola. Neke od najvažnijih osobina vertikalnih otvorenih plastičnih rezervoara - kaca za kiseli kupus omogućavaju da se koriste kao kace za fermentaciju povrća jer su:kace-za-kupus

- otporni su na UV zračenje tako da mogu biti na otvorenom prostoru

- kace za kupus postojani su na temperaturi od -30°C do +60°C

- lake su i pogodne za manipulaciju i premeštanje

- ne menjaju ukus i svojstva materije koja je u njima skladištena

- lako se održavaju što im omogućava višestruku namenu

- lako se održavaju, koriste ih kao rezervoari za vodu,

- lako se montiraju na prikolice kamiona, traktora tako da su pogodne da se koriste van sezone kao kace za vodu. Osim što se koriste kao kace za kominu, našli su upotrebu i kao kace za voće, čuvanje zrnastih i praškastih materija.

Dimenzije i zapremine kaca za kupus od PEHD

Post Pic

ZAPREMINA
B(lit)
PREČNIK
D(mm)
VISINA
H(mm)
500 800 1000
1000 1000 1270
1500 1200 1330
2000 1300 1500
2500 1400 1650
3000 1600 1500
4000 1600 1500
5000 2000 1600

 

Plastične kace za kupus po želji kupca možemo raditi u svim zapreminama i dimenzijama